Raport: Potrzeby i możlwiości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego

22.12.2016
1 minuta

Tytuł: Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego

Autor: Piotr Adamiak, Beata Charycka, Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Regionalne Obserwatorium Terytorialne – Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

galeria
Fot. Geralt, Pixaby, CC0 galeria

Opis: Publikacja jest raportem z badań mających na celu określenie wewnętrznej struktury środowiska organizacji pozarządowych w województwie podlaskim. Badacze starali się nakreślić ich wewnętrzne zróżnicowanie skupiając się na kilku najważniejszych obszarach ich działalności: sporcie; turystyce; rekreacji i hobby; edukacji i wychowaniu; kulturze i sztuce; rozwoju lokalnym; usługach socjalnych i pomocy społecznej oraz ochronie zdrowia. Spośród 3 tysięcy zarejestrowanych podmiotów, kulturą i sztuką zajmuje się 449.

Zasięg: województwo podlaskie

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, podlaskie, organizacje pozarządowe, ngo, kultura, sztuka