Raport: Muzea w Polsce (2013-2015)

23.02.2017
1 minuta

Tytuł: Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu Statystyka Muzeów (2013-2015).

Autor: Reanata Pater, Alicja Kanst, Alicja de Rosset, Krzysztof Osiewicz, Monika Murzyn-Kupisz (Biblioteka NIMOZ)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)

galeria
galeria

Opis: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przedstawił pierwsze podsumowanie projektu Statystyka muzeów (2013-2015), zapoczątkowanego w końcu 2013 r. we współpracy z MKiDN. Autorzy wyszli z założenia, że brak jest wciąż wiedzy na temat placówek muzealnych i sposobu ich funkcjonowania. Dlatego też stworzono platformę statystykamuzeow.nimoz.pl, która pozwalała na elektroniczne wypełnianie ankiet przez wszystkie chętne instytucje. Na tej podstawie stworzono niniejszy raport. Publikację podzielono na pięć rozdziałów poruszających kolejno następujące kwestie: aktywność naukową i edukacyjną, działalność wystawienniczą, zarządzanie zbiorami, bezpieczeństwo i infrastrukturę oraz społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: muzeum, statystyka kultury, wystawiennictwo, wystawy, zbiory, dziedzictwo kulturowe

Materiały do pobrania
Muzea w Polsce (2013-15)