Raport: DNA Miasta. Miejskie polityki kulturalne

21.02.2017
1 minuta

Tytuł: DNA Miasta. Miejskie polityki kulturalne. Edycja 2016

Autor: Artur Celiński, Jędrzej Burszta, Zofia Penza, Michał Sęk, Miał Wenzel

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

galeria
galeria

Opis: Publikacja jest raportem z badań stanu polityki kulturalnej w polskich miastach. Autorzy postawili sobie za cel sprawdzenie perspektywy 3 grup aktorów mających wpływ na jej kształtowanie: władz samorządowych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Bu zbadać te punkty widzenia przeprowadzono wywiady z przedstawicielami każdej z grup w 99 miastach Polski. Ponadto autorzy przeanalizowali dostępne sprawozdania merytoryczne, dokumenty budżetowe i programy dotyczące polityki kulturalnej. Zbadano nie tylko wydatki na kulturę w poszczególnych miejscowościach, ale także definicję kultury jaką posługiwali się respondenci, sposób rozumienia jej roli i funkcji dla mieszkańców czy też roli poszczególnych aktorów społecznych w realizowaniu i tworzeniu polityki kulturalnej.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: polityka kulturalna, miasto, samorząd wojewódzki, instytucja kultury, NGO, organizacje pozarządowe

Materiały do pobrania
DNA Miasta 2016