Raport: Bardzo Młoda Kultura. Edukacja kulturowa w województwie podlaskim

28.02.2017
2 minuty

Tytuł: Edukacja kulturowa w województwie podlaskim

Autor: Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel, Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Sztop-Rutkowska (Soclab, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

galeria
galeria

Opis: Celem badań było poznanie  kondycji i specyfiki edukacji kulturowej w województwie podlaskim poprzez wskazanie zasobów województwa , problemów regionalnego środowiska związanego z edukacją kulturową oraz określenie oczekiwań i sposobu rozumienia edukacji kulturowej wśród różnych grup badanych. W procesie badawczym uwzględniono perspektywę instytucji kultury, władz samorządowych, nauczycieli, pedagogów i animatorów.  Uwagę zwraca również wykorzystanie zróżnicowanych metod: autorzy przeprowadzili analizę oficjalnych dokumentów i statystyk, obserwacje uczestniczące oraz wywiady grupowe i indywidualne  a także wywiad kwestionariuszowy. Na podstawie  przeprowadzonych rozmów,  wypełnionych ankiet i  pozostałych źródeł, kreślą obraz edukacji kulturowej w województwie podlaskim  oraz identyfikują problemy, z którymi zaangażowane w nią podmioty się borykają. Te trudności to między innymi: brak powszechnej świadomości  korzyści związanych z edukacją kulturową oraz wspólnego rozumienia czym w istocie ona jest,  niewielka waga przypisywana edukacji kulturowej  w lokalnych politykach kulturalnych oraz dysproporcje w zasobach pomiędzy obszarami województwa. Poza opracowaniem diagnozy, autorzy raportu proponują również ogólne rozwiązania, które miałyby zwiększyć intensywność działań edukacyjnych w regionie i poprawić ich jakość.

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim , opracowana przez Fundację Soclab na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, jest elementem projektu Podlaski Pomost Kultury, który z kolei stanowi część programu Bardzo Młoda Kultura zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Zasięg: Polska, województwo podlaskie

Język: polski

Słowa kluczowe: Podlasie, podlaskie, edukacja, edukacja kulturowa, edukacja kulturalna, społeczeństwo obywatelskie