Raport: Art Museums by the Numbers 2016

23.02.2017
1 minuta

Tytuł: Art Museums by the Numbers 2016

Autor: Association of Art Museum Directora (AAMD)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: AAMD

galeria
galeria

Opis: Publikacja jest trzecim z kolei raportem wydanym przez Association of Art Museums Directors, które zrzesza muzea sztuki w Ameryce Północnej. Dane zbierane są corocznie od 2014 roku i prezentują podstawowe dane na temat placówek muzealnych. Omówiona zostaje też liczba obiektów czy publiczność, ale także wydatki i źródła wsparcia finansowego. W dokumencie przedstawiono także statystykę wypożyczeń i zakupu obiektów muzealnych oraz informacje dotyczące wolontariatu. Omówione dane zostały pod koniec porównane z wynikami z poprzednich lat.

Język: angielski

Zasięg: Ameryka Północna (Kanada, USA, Meksyk)

Słowa kluczowe: muzea sztuki, sztuka, obiekty muzealne, statystyka kultury, galeria

Materiały do pobrania
Art Museums by Numbers 2016