Warszawskie teatry w oczach widzów – badanie publiczności teatrów w stolicy | raport z badań

09.04.2013
2 minuty

Głównym celem projektu było zbadanie publiczności warszawskich teatrów oraz poznanie ich opinii na temat odwiedzanych teatrów. Istotnym aspektem badań było także zbadanie marki i wizerunku teatrów oraz kulturotwórczej roli tych instytucji na kulturalnej mapie stolicy. W trakcie badań cele projektu zostały poszerzone o zbadanie źródeł, z jakich widzowie czerpią informacje o spektaklach oraz motywacje, jakimi kierują się widzowie przy wyborze teatrów.

Badania nad stanem kultury, w tym teatrów, zbyt często ograniczają się do danych ilościowych, pomijając analizy jakościowe. Dowiadujemy się, jakie były średnie wydatki na kulturę w gospodarstwie domowym, przy czym wśród pozycji budżetowych są zakup sprzętu audio-video i wyjście na koncert (np. do pubu); wiemy, ile książek przeczytał statystyczny Polak, ale brak wywiadów pogłębionych, jaka to była literatura. Wreszcie, możemy znaleźć informację o ilości premier zrealizowanych w danym teatrze, frekwencji na przedstawieniach, jednak próba jakościowej analizy uczestnictwa w życiu teatralnym stolicy właściwie nie ma racji bytu. (jest przez badaczy pomijana). Celem projektu jest wypełnienie tej luki. W tym celu przeprowadzone zostały ankiety i wywiady wśród:

  1. widzów 33 warszawskich teatrów;
  2. przedstawicieli środowisk profesjonalnych;
  3. studentów Wiedzy o Teatrze AT i Instytutu Kultury Polskiej UW

 

Pełen raport z badań dostępny jest tutaj.

Projekt badawczy zrealizowany został przez Fundację Generacja TR Warszawa wraz z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz TR Warszawa. Projekt współfinasowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Źródło: informacje zawarte w opisie internetowego wydania raportu oraz we wprowadzeniu do raportu