Rynek Pracy Twórców i Artystów w Polsce

14.09.2012
2 minuty

Ruszył projekt „Rynek pracy twórców i artystów w Polsce”. Jego celem jest zbadanie uwarunkowań zawodowych twórców i artystów w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Metropolii Warszawskiej oraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Realizatorem projektu jest Obserwatorium Kultury WSG oraz Fundacja Pro Cultura.

1 lutego 2012 roku, wynikiem konkursów na dotacje w ramach Programów Ministra, grant otrzymała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Fundacja Pro Cultura przyjęła funkcję partnera strategicznego. Realizację projektu przewidziano na okres od marca 2012 do grudnia 2013 roku. Kierownictwo merytoryczne projektu objęła Profesor Dorota Ilczuk ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Fundacji Pro Cultura. W składzie zespołu badawczego znaleźli się pracownicy i współpracownicy lidera projektu i partnera strategicznego oraz eksperci zewnętrzni – przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pracowni Kultury Współczesnej oraz ZAIKS’u.

Grant Ministra Kultury wyniósł ponad 150 tysięcy złotych. I jest trzecim pod względem wysokości kwoty w Polsce projektem badawczym w ramach Programu Edukacja Kulturalna w priorytecie Obserwatorium Kultury.

Źródło: Obserwatorium KulturyFundacja Pro Cultura