Raport „Kawiarnie Kultury. Diagnoza”

09.01.2013
2 minuty

Projekt „Kawiarnie Kultury” był realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i miał na celu diagnozę oddolnych, miejskich inicjatyw społeczno-kulturalnych skupionych w kawiarniach, a więc poza siecią oficjalnych instytucji i organizacji.

Raport z badania został przygotowany przez Agnieszkę Strzemińską, Jana Mencwela oraz Katarzynę Julię Olesińską. Głównym wnioskiem wypływającym z niniejszego badania jest fakt, że kawiarnie pełnią coraz częściej funkcję instytucji kultury. Wyraźną lukę badawczą stanowił nie tylko brak opisów tego zjawiska, ale także niedosyt badań nad tym, jak przebiega współpraca między kawiarniami a formalnymi instytucjami kultury.

Wnioski z badań przeprowadzonych w 7 lokalizacjach w całej Polsce posłużyły do wypracowania rekomendacji dla animatorów kultury szukających własnej przestrzeni do działania oraz przedstawicieli instytucji, którzy chcą poszerzyć zasięg swoich działań. Publikacja podsumowująca projekt jest zbiorem dobrych praktyk oraz inspiracji, użytecznych zarówno dla animatorów, właścicieli kawiarni oraz przedstawicieli instytucji kultury.
Dodatkowym celem projektu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na nowe zjawisko, jakim są kulturalne kawiarnie.

Raport dostępny na stronie:http://stocznia.org.pl/raporty/KawiarnieKultury

Więcej badań o tej tematyce w zakładce Badania.

Foto: by flickr, avlxyz, CC-BY 2.0
 

Opracowanie: Łukasz Kaczmarczyk