Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku | raport badawczy

23.01.2013
2 minuty

Publikacja stanowi raport końcowy z projektu „Poszerzenie Pola Kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Badania realizowano w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Do podstawowych celów raportu – zdaniem autorów – zaliczyć można:

  1. chęć zbadania nowych zjawisk w kulturze, która „staje się coraz bardziej fenomenem zdecentralizowanym, nieuporządkowanym, czasami chaotycznym, płynnym, wewnętrznie zróżnicowanym i różnicującym, zacierającym granice i coraz silniej wdzierającym się w codzienność”;
  2. wypracowanie odpowiedniego modelu badawczego, który będzie można zastosować do badań w innych obszarach kultury, ale też w innym kontekście terytorialnym;
  3. eksploracja potencjału instytucjonalnego sektora kultury w Gdańsku;
  4. pokazanie, iż konieczne jest odejście od myślenia sektorowego w kulturze.

Raport z badania dostępny jest tutaj: http://www.poszerzeniepolakultury.pl/

Więcej badań o podobnej tematyce w zakładce Badania

Źródło oraz więcej: http://www.ikm.gda.pl/badania

Foto: bies, Flickr, CC-BY 2.0