Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej | Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie

02.10.2012
3 minuty

Co powoduje, że ludzie gromadzą przedmioty i tworzą muzea? Dlaczego pokazują prywatne zbiory i kolekcje? Co z tego dla twórców i widzów wynika? To podstawowe pytanie, które postawili sobie badacze z Fundacji Ari Ari.

Projekt "Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej" jest realizowany od maja bieżącego roku w ramach programu "Obserwatorium kultury" MKiDN. Właśnie zakończyła się część terenowa badań i przystąpiono do opracowywania wyników części jakościowej oraz kompletowania danych do części ilościowej.

Badania będą próbą uchwycenia procesu zmiany w relacji człowiek-przedmiot, z opisaniem towarzyszących kontekstów:

  • społecznych,
  • ekonomicznych,
  • politycznych,
  • kulturowych.

Przeprowadzona zostanie szczegółowa diagnoza tego zjawiska, wykorzystująca etnograficzną metodologię badań terenowych, kwestionariusze i wywiady. Dokonany zostanie także opis zastanych przypadków: muzeów, kolekcji, wystaw prywatnych, pojawiających się w lokalnej przestrzeni na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Muzea prywatne to przykład radykalnej zmiany, gdzie w miejsce modernistycznie rozumianych kolekcji, oparającej się o kanon sztuki, kryterium patriotyczne, czy naukowe, pojawiają się zbiorowiska, rozproszone ekspozycje, konstrukcje złożone z kolekcji nieskatalogowanych. W prywatnych muzeach kończy się historia prezentowana "obiektywnie", a re-definicji podlegają spojrzenia na konstrukcje kulturowe i lokalne konteksty.

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu: www.muzeaprywatne.blogspot.com, na której znajdują się refleksje badawcze spisane przez wszystkie zaangażowane w działanie badaczki.

Dodatkowo uruchomiono na blogu zakładkę ze specjalną aplikacją za pomocą, której można zgłosić kolekcje prezentowane w formie muzeów prywatnych, które będą cenną pomocą przy opracowywaniu wyników badań.

Projekt badawczy "Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej", realizowany jest w ramach programu "Obserwatorium kultury", który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.