Miasto - publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej | konferencja i warsztaty | 18.04.2013

03.04.2013
4 minuty

Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji i warsztatów poświęconych kulturze w przestrzeni miejskiej.

 Współczesne miasta są głównymi generatorami i przekaźnikami najważniejszych zjawisk, problemów i tendencji w kulturze. Wyzwania, jakie stawia przed nami potransformacyjna przestrzeń publiczna, są ogromne – nie tylko w sferze badania i teoretycznej analizy, ale też w zakresie praktycznych potrzeb i celów.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami samorządu, pracownikami instytucji kultury, reprezentantami organizacji pozarządowych, profesorami i studentami kierunków związanych z miastem – będziemy dyskutować o roli samorządu w kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej. Spróbujemy, między innymi, odpowiedzieć na pytania: Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Do kogo należy miasto i kto jest za nie odpowiedzialny? Jaka jest rola mieszkańców w tworzeniu przestrzeni miejskiej? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura?

 

Kiedy: 18 kwietnia 2013 r.

Gdzie: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Gmach Główny ASP, aula na I pietrze

Rejestracja: Zarówno na konferencję jak i na warsztat obowiązuje wcześniejsza rejestracja (formularz rejestracyjny poniżej)

 

PROGRAM

09:30 - 10:00 rejestracja uczestników

10:00 - 10:10 powitanie

Mirosław Duchowski, dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej
Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

10:10-10:40 MIASTO JAKO WYTWÓR GUSTU - wykład wprowadzający
prof. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

10:40-12:00 POLITYKA KULTURALNA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ - panel dyskusyjny

moderator: Artur Celiński, Res Publica Nowa

prelegenci:

  • Jan Kamiński, Rada Kultury Przestrzeni, Lublin
  • dr Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk
  • Marta Żakowska, magazyn Miasta

12:00-12:50 przerwa

12:50-13:10 MIASTA I METROPOLIE? JAK DZIAŁAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ? - prezentacja
dr Elżbieta Anna Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

13:10-14:50 WYOBRAŹNIA MIEJSKA - panel dyskusyjny

moderator: prof. Mariusz Czubaj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

prelegenci:

  • prof. Mirosław Duchowski, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
  • Jakub Banasiak, Wydział Zarządzania Kultura Wizualną ASP w Warszawie
  • Lidia Klein,  Instytut Historii Sztuki UW

14:50-15:00 przerwa

15:00-17:00 PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - warsztat

dr Elżbieta Anna Sekuła, Aleksandra Litorowicz, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Warsztat składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy zapoznają się z kilkoma przykładami zmian w przestrzeni publicznej miast, które stanowiły odpowiedź na konkretne problemy przestrzenne/społeczne/ekonomiczne. Na ich przykładzie omówione zostaną takie pojęcia i zagadnienia jak rewitalizacja, gentryfikacja, sztuka w przestrzeni publicznej, konsultacje społeczne etc. Uczestnicy zapoznają się z przykładami zmian w przestrzeni publicznej miast, które stanowiły odpowiedź na konkretne problemy społeczne. W części drugiej uczestnicy zmierzą się z konkretnym problemem związanym z przestrzenią publiczną.

Na warsztat obowiązuje osobna rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Organizatorami konferencji są Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.

Patronaty: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, kwartalnik respublica