Kultura miejska – węzły i przepływy | raport z badań

26.03.2013
2 minuty

 Kultura miejska – węzły i przepływy to projekt badawczy zrealizowany pod kierunkiem Piotra Knasia przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ oraz Wydziałem Humanistycznym AGH.

 Celem badań było uchwycenie nieformalnych oraz częściowo sformalizowanych praktyk uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze miejskiej, przede wszystkim kultury alternatywnej, manifestujących się w przestrzeni miasta – na przykładzie Krakowa. Uczestnictwo w kulturze ujęte tu zostało w kontekście komunikacji społecznej i procesów mediatyzacji, czyli tych działań, które podejmują sieci „znajomych”, kreując węzły i przepływy informacji i aktywności w ramach kultury miejskiej. Kluczowe dla projektu było uchwycenie punktów węzłowych (lokalizacji o szczególnej koncentracji aktywności kulturalnej), jak i przepływów między nimi. 

Badacze zajęli się żywą tkanką miejskiej kultury, która coraz częściej ma związek z tzw. Przestrzenią hybrydową, w której namacalne doświadczenie ulicy bardzo ściśle splata się z wszelkimi formami komunikacji w cyberprzestrzeni. Interesowało ich miasto, którego sami doświadczają: miasto w ruchu, tworzone przez dziesiątki, a może setki mikroprzepływów ludzkich wrażeń, informacji, energii i doświadczeń. Celem było spojrzenie na praktyki kulturalne i ich badanie z perspektywy uczestnika kultury miejskiej.

Badania prowadzone były w okresie od czerwca do października 2012 roku.

Owocem badań jest raport badawczy „Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji”, pod redakcją Anny Nacher.

Raport jest dostępny tutaj.
Recenzje raportu są dostępne tutaj.

Źródło: materiały ze strony organizatora.


Dofinansowano przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet: Obserwatorium Kultury.