maszyna do pisania

Konkurs na recenzję książki!

27 września 2017

Ogłaszamy konkurs na najlepszą recenzję książki wydanej przez NCK. Prace recenzenckie można przesyłać do 30 października br. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody pieniężne!

Konkurs rozpoczął się 28 września 2017 r. Prace recenzenckie można przesyłać do 30 października br. na adres recenzja@nck.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z listą publikacji przeznaczonych do recenzji i z regulaminem konkursowym. Najlepsze prace opublikujemy.

Lista publikacji:

 • Alwina Antonina Bajor, Szlakiem bohaterów „Potopu” Henryka Sienkiewicza
 • Andrzej Bart, Sztuki i sztuczki
 • Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita osobista
 • Paweł Dunin-Wąsowicz, Fantastyczny Kraków
 • Paweł Dunin-Wąsowicz, Polska Biblioteka Widmowa
 • Jerzy Giedroyc – Zdzisław Najder. Listy 1957-1985
 • Andrzej Horubała, Droga do Poznania i inne zapiski
 • Stanisław M. Jankowski, Dzień rozpoczął się szczególnie
 • Karl Jaspers, Idea uniwersytetu
 • Krzysztof Koehler, Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku
 • (Kon)teksty pamięci. Antologia, pod red. Kornelii Kończal
 • Tymon Kretschmer, Izabella Sariusz-Skąpska, Bykownia. Cień Katynia
 • Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie, pod red. Mirosława Chojeckiego
 • Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Wojna o eter
 • Grzegorz Majchrzak, Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
 • Marshall McLuhan, Galaktyka Gutenberga
 • Mój Ojciec. Tom I, wybór i opracowanie Stanisław M. Jankowski
 • Mój Ojciec. Tom II, wybór i opracowanie Stanisław M. Jankowski
 • Justyna Mrowiec, Maria Dobrowolska-Kierył, „Pożegnanie powstańca” Artura Grottgera
 • Justyna Mrowiec, Maria Dobrowolska-Kierył, Szermierka Leona Chwistka
 • Andrzej Pągowski, Waldemar Świerzy, Szkicownik osobisty
 • Bill Readings, Uniwersytet w ruinie
 • Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”
 • Wojciech Sobolewski, Kukliński – jak polski oficer świat uratował
 • Sztuka polska a Kościół dzisiaj, pod red. ks. prof. Witolda Kaweckiego
 • Teoria i estetyka fotografii cyfrowej, pod red. Piotra Zawojskiego
 • Aby Warburg, Atlas obrazów Mnemosyne
 • Piotr Winczewski, Białe kruki
 • Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, ofiary zbrodni katyńskiej, pod red. Artura Ochały

Pobierz