komputer z prezentacją

Poznajcie nas bliżej! Prezentacja NCK

23 lutego 2016

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Poznaj nas bliżej! 

Z prezentacji można dowiedzieć się, jakie są główne obszary naszej działalności oraz jakie programy realizujemy.