galeria

Wielkopolski projekt badawczy MAK: Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla Dzieci. Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego (...)

1 stycznia 2010

Tytuł: Wielkopolski projekt badawczy MAK: Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla Dzieci. Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów. Raport z realizacji projektu.

Autor: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Linda, Małgorzata Wosińska

Rok wydania raportu: 2010

Finansowanie: NCK

Opis: Celem raportu Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ było określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży. Zadaniem projektu było określenie potencjału oferty edukacyjnej przygotowanej przez wielkopolskie placówki muzealne z myślą o odbiorcach najmłodszych, w zakresie zarządzania kulturą tradycyjną i dziedzictwem kulturowym regionu. Badaniami jakościowymi objęto 24 muzea o profilu etnograficznym i regionalnym, znajdujących się na terenie Wielkopolski.

Zasięg: Wielkopolska

Język: polski

Słowa kluczowe: Wielkopolska, regionalny, lokalny, dzieci, młodzież, edukacja, muzeum, skanseny, zarządzanie kulturą

Pobierz