CFP 2019/2020

W 2019 i 2020 roku kolejne numery „Kultury Współczesnej” poświęcone będą czterem zagadnieniom wyłonionym w konkursie na najciekawsze koncepcje części tematycznych kwartalnika:

Numer 1/2019 nosi tytuł „Algorytmiczna kultura”.

Numer 2/2019 to „Zwrot edukacyjny w kulturze?”.

Numer 3/2019 (w przygotowaniu) będzie nosił tytuł „Miasta-utopie”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czytania „Kultury Współczesnej” i udziału w kształtowaniu jej treści. Po ogłoszeniu naboru tekstów do poszczególnych numerów w ramach Call for Papers zachęcamy do nadsyłania swoich propozycji artykułów lub omówień książek.

Na teksty (o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami), wraz z notkami biograficznymi i streszczeniami oraz 4-5 słowami kluczowymi, czekamy pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl.

Zgłoszone artykuły zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer (by uniknąć chociażby dwukrotnego podejmowania tego samego tematu w numerze). O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Przy wysyłaniu propozycji omówienia prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji. Omówienia oceni redakcja, która jednak zastrzega sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Wysłanie propozycji artykułu lub omówienia do redakcji jest zarazem deklaracją, że autor przyjmuje do wiadomości, iż artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.