Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią

Technofears. Fear of technology and its cultural faces

Kultura Współczesna
nr 2(101)/2018

Technolęki, czyli negatywne afekty związane z techniką i technologią, mogą przybierać niekiedy postać przeżyć szczególnie intensywnych, niemalże traumatycznych, a czasem bliżej nieokreślonego, ale uporczywego niepokoju. Debaty między biokonserwatystami a transhumanistami, krytykami społeczeństwa sieci, nowoczesnych systemów technologicznego nadzoru, technonauki a technoentuzjastami odsłaniają całe spektrum współczesnych lęków. Autorzy zwracają uwagę na problemy, które pojawiły się między innymi za sprawą bioinżynierii, neuronauk, sztucznej inteligencji, mobilnych i biometrycznych technologii. Dotyczą one specyfiki homo sapiens, rozwijanej przez niego kultury, koncepcji podmiotu ludzkiego i natury, granic między ludzkim i nieludzkim, naturalnym i sztucznym, prywatnym i publicznym, dopuszczalności przekroczenia kulturowego tabu, a także istotnych dla nowoczesności wartości (ze wstępu prof. Renaty Tańczuk, dr. Rafała Nahirnego, dr Marty Brzezińskiej-Pająk).