Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej

Memory of a gesture. Body regimes in Central and Eastern Europe

Kultura Współczesna
nr 1(99)/2018

Pamięć o doświadczeniach minionych pokoleń zapisywana jest przede wszystkim w naszych ciałach, nieświadomie odtwarzających i reprodukujących gesty przodków. Owe doświadczenia, uzyskujące wtórną artykulację w językach ekspresyjnych sztuki, kina, fotografii, tańca, muzyki itd., pierwotnie przechowywane są w ciele, a wydobycie znaczeń gestów i postaw z artefaktów kulturowych stanowi możliwość sięgnięcia do kolektywnej pamięci cielesnej, rozpoznania i zrozumienia własnej historii (ze wstępu Anastasii Nabokiny).