Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(23-24)/2000
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Immateria

Od pigmentu do interfejsu. Kilka tropów w stronę estetyki designu - Andrzej Gwóźdź
Ontologiczne transgresje: sztuka pomiędzy rzeczywistością realną a wirtualną - Ryszard W. Kluszczyński
Fotografia - media - immateria - Jakub Zajdel

Meteria. Cztery żywioły

Estetyka ziemi - między naturą a językiem wyboraźni - Marzenna Jakubczak

Ciało. A - Ciało biologiczne

Wielkie żarcie i Uczta Babette - dwa warianty kondycji ludzkiej - Łucja Demby
Jeffa Koonsa polemika z estetyką. ("Manifest anseksualizmu") - Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Ciało. B - Ciało bioniczne

Ciało. A - Ciało biologiczne

Ciało - mit - historia. Tomasza Łubieńskiego polskie - ludzkie piekło w Koczowisku - Alina Sordyl
Ciało w fotografii - Mariola Sułkowska

Ciało. B - Ciało bioniczne

Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów - Krzysztof Loska
Ciało na sprzedaż - amatorskie witryny internetowe - Andrzej Pitrus
Ciało jako switch - Antoni Porczak

Meteria. Cztery żywioły

Estetyka (im)materii - Krystyna Wilkoszewska
Dawid z Dinant: deifikacja materii, taniec świadomości, depersonifikacja. Średniowieczny wizjoner postmodernistą? - Jerzy J. Kolarzowski

Wstęp

Od redakcji - Krystyna Wilkoszewska