Spis treści

Katastrofy, kataklizmy, klęski
2(109)/2020

Katastrofy, kataklizmy, klęski

Wstęp. Katastrofy, kataklizmy, klęski. Narracje, obrazy i reprezentacje dramatycznych zdarzeń we współczesnej kulturze - Małgorzata Bogunia-Borowska
Efekt Notre Dame. Rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy - Magdalena Zdun
Museum vitae – pęknięcia i kontynuacje po katastrofie. 9/11 Memorial And Museum W Nowym Jorku - Małgorzata Bogunia-Borowska
Medialne życie katastrofy. Przypadek wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej - Anna Sarzyńska
Wojna jako katastrofa. Obrazy wojen XXI wieku w polskich filmach fabularnych i wybranych serialach telewizyjnych - Beata Łaciak
Wyzwania antropocenu. Żywioł wody w retoryce audiowizualnych narracji o katastrofach - Urszula Jarecka
Postapokalipsy ekologiczne jako ćwiczenie wyobraźni apokaliptycznej - Lech Nijakowski
#AustraliaFires2020: obraz katastrofy w mediach online. Analiza wzorów komunikacji cyfrowej - Emilia Smolak-Lozano, Paloma López Villafranca, Damián García Ponce
Kataklizmy przyrodnicze a zjawisko samobójstw - Adam Czabański

Scenariusze końca świata

Katastrofa, czyli na ruinach zadomowienia - Aleksandra Kunce
Apokalipsa bez Mesjasza. Współczesne francuskie refleksje o katastrofach i końcu świata - Nelli Sołonko
Między Genezis a Apokalipsą. Wokół opowiadania "Deus ex" Olgi Tokarczuk - Iwona Gralewicz-Wolny
Apokalipsa spełniona. Casus epidemii AIDS - Mateusz Szubert
Katastrofa klimatyczna non-fiction - Magdalena Ochwat
Od „miasta silników” do „popielnika historii” – o filmowym fantazmacie Detroit i kryzysie idei polis - Katarzyna Szalewska
Czarnobylska opowieść. Katastroficzny mit zapisany w fotografii - Agnieszka Karpiel

Omówienia

Sztuka kierowania opinią publiczną - Paweł Matuszewski