Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach medycznych

Homo medicus. Humanistic narratives in medical sciences

Kultura Współczesna
nr 4(107)/2019

Medycyna humanistyczna, antropologia medyczna, medycyna narracyjna, filozofia medycyny i fenomenologia medycyny... Wymienione nurty próbują wprowadzić nowe sposoby rozumienia choroby, ciała i życia w medycynie. Perspektywa humanistyczna akcentuje podmiotowość pacjenta, chorobę traktuje jako doświadczenie społeczne, a ciało jako środek odczuwania i rozumienia świata (ze wstępu dr Marty A. Chojnackiej i dr. Tomasza M. Markiewki).