Wkrótce w naszej księgarni...

Data publikacji: 28.12.2015
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Kompendium na temat zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury, kolejne tytuły Biblioteki Katyńskiej, nowy reportaż Marka Millera, LXIV numer rocznika "Niepodległość" - to tylko niektóre z zapowiedzi wydawniczych Narodowego Centrum Kultury!

Wkrótce w naszej księgarni...
książka

Jeszcze w styczniu w sprzedaży pojawi się długo oczekiwane tłumaczenie najważniejszego dzieła Aby'ego Warburga - jednego z największych wizjonerów w dziejach badań nad kulturą. Atlas obrazów Mnemosyne, uznawany za opus magnum Warburga, był przedsięwzięciem niezwykłym: badacz, zestawiając ze sobą m. in. dzieła sztuki z różnych epok, zdjęcia prasowe, reklamy, grafiki czy stronice z traktatów naukowych zamierzał dać obraz europejskiej pamięci kolektywnej. Atlas nigdy nie został ukończony, ale i tak zyskał status jednej z najważniejszych książek XX wieku, pozostając wciąż inspiracją dla badaczy kultury.

Niebawem ukażą się w sprzedaży także dwie książki z serii "Edukacja + Animacja". Nowa widownia Sławomira Czarneckiego to książka o promocji w kulturze i o promocji kultury. Autor, przyjmując założenie: "im lepiej zrozumiemy odbiorcę, tym skuteczniej będziemy promować kulturę", przystępuje do rekonstrukcji świadomości "typu idealnego" odbiorcy kultury. W oparciu o tę wiedzę przedstawia możliwości stosowania w promocji kultury narzędzi z zakresu marketingu i public relations. Druga z zapowiadanych w ramach serii książka to wznowienie wydanego w 2013 roku tytułu Etnografia, animacja, sztuka. Tom pod redakcją Tomasza Rakowskiego jest zbiorem relacji z badań etnograficznych na południowym Mazowszu, które zaowocowały wieloma prowadzonymi tam działaniami animacyjnymi i projektami. Z tekstów wyłaniają się odpowiedzi na pytania takie jak: jak praktyka artystyczna zmienia etnografię? jak wiedza etnograficzna wpływa na animację kultury? Dużą wartość publikacji stanowi też podjęta w niej próba zakwestionowania dotychczasowych sposobów ukazywania kultury wsi.

Kolejną nowością wydawniczą NCK będzie "Rzeczpospolita osobista" Bogusława Chraboty, czyli autorski wybór z tekstów publikowanych od stycznia 2013 r. do sierpnia 2015 r. w magazynie "Plus Minus", dodatku do "Rzeczypospolitej. Autor, przytaczając wiele wątków biograficznych, wspomnień z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i późniejszych próbuje naszkicować świat pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych, "Pokolenia, którego młodość, choć przykryta cieniem komunizmu", była naznaczona jednym wielkim marzeniem o wolności".

Wśród zapowiadanych publikacji także kontynuacja wspomnień Pawła Końja Konnaka, dokumentująca działania polskiej alternatywy lat 80., obejmująca lata 2004-2009. Na kartach książki Konnak przedstawia losy kluczowych postaci polskiej bohemy tego okresu:członków formacji Totart, Tymona Tymańskiego i jego licznych zespołów, Roberta Brylewskiego, malarzy i akcjonistów Nowej Ekspresji", Marcina Świetlickiego, weteranów punk rocka i wielu innych. Ważnym elementem publikacji jest rozdział "Archiwum Trzeciego Obiegu", w którym autor upublicznił nielegalne wydawnictwa z okresu PRL dokumentujące działalność podziemia artystycznego

Ponadto już wkrótce ukaże się dodruk pierwszego tomu Serii staropolskiej myśli politycznej - "Scriptorum" Andrzeja Maksymiliana Fredry. Scriptorum stanowi w swej strukturze zbiór kilkunastu prac, głównie o tematyce politycznej i wojskowej, jednego z najwybitniejszych piszących w XVII wieku polskich mężów stanu i jest znakomitym wykładem zdroworozsądkowego sposobu sprawowania władzy w realiach mieszanej republiki jaką była I Rzeczpospolita.

Zostaną wznowione także dwie publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: "Koniec systemu władzy" autorstwa Pawła Kowala oraz "Nasza historia. Opowieść o wolnej Polsce" Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetki. Autor "Końca systemu władzy" w oparciu o bogatą i zróżnicowaną bazę źródłową ukazuje dorgę obozu władzy późnych lat osiemdziesiatych XX wieku do Okrągłego Stołu i do przegranych wyborów w czerwcu 1989 r. Paweł Kowal analizuje ten okres w historii Polski podnosząc wazne, a pomijane lub niedocenione do tej pory, wątki. Koncentruje się głównie na aktywności gen. Jaruzelskiego w ostatnich latach jego rządów i kulisach władzy towarzyszącej mu ekipy.

Książka Beresia i Burnetki to z kolei obraz polskiej wolności po 1989 roku i podróż po polskiej mentalności. Autorzy poświęcają dużo uwagi sprawom - wydawałoby się - mniej istotnym, nie nadającym się do podręcznikowej wizji historii, ale dokumentującymi czas, obyczajowość, wielkie zmiany - m. in. kolejki do pierwszego McDonalda, prezydenta Wałęsę z siekerką, kult Małysza, pierwszą reklamę podpasek, sprawę Olewnika, wejście do NATO i Unii Europejskiej czy tragedię smoleńską.

Więcej informacji: nck.pl/zapowiedzi