„Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty”. Spotkanie promocyjne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sala nr 223 w budynku Rektoratu - Warszawa, Dewajtis 5
Wt. 27 listopada 2018 r.   g. 15:00

Zapraszamy na spotkanie promocyjne publikacji Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty autorstwa ks. prof. Kazimierza Śmigla.

Książka została przygotowana przez Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury z myślą o 600. rocznicy prymasostwa polskiego oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W spotkaniu wezmą udział:

  • ks. prof. Kazimierz Śmigiel – autor,
  • ks. prof. Witold Kawecki – recenzent,
  • ks. dr Piotr Lewandowski.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Górny.

Zostanie przedstawiona historia polskiego prymasostwa i najważniejsze postaci, będzie również okazja do zadawania pytań Autorowi i Prelegentom.

O książce

Książka o polskim prymasostwie i jego przedstawicielach obejmuje trzy części: instytucja, prymasi, dokumenty. Celem autora było zebranie całokształtu wiedzy na ten temat na obecnym etapie badań. Część pierwsza opisuje historię prymasostwa w Polsce na przestrzeni  sześciu stuleci. Część druga ukazuje sylwetki 59 prymasów, a materiał źródłowy zebrany w części trzeciej służy pogłębieniu treści zawartych w partiach opisowych. Poszerzony zakres merytoryczny i chronologiczny opracowania podnosi walor poznawczy publikacji. Powstała ona z okazji jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce.

 

Książka Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty
jest dostępna w księgarni NCK.

 

Bez prymasostwa nie można rozumieć dawnej Polski. Prymasostwo i hetmaństwo w gmachu Rzeczypospolitej stały się głównymi wiązadłami między tronem i wolnością. Cały naród znał prymasa i cześć mu oddawał.

Zygmunt Gloger