Polska Polityka Architektoniczna. PREMIERA!

Data publikacji: 23.02.2018
1 minuta

22 lutego 2018 roku, podczas posiedzenia Polskiej Rady Architektury, miała miejsce premiera Polskiej Polityki Architektonicznej.

Premiera Polskiej Polityki Architektonicznej
Premiera Polskiej Polityki Architektonicznej

Trzecie wydanie publikacji powstało we współpracy Narodowego Centrum KulturyPolską Radą ArchitekturyStowarzyszeniem Architektów Polskich. Zbiór tekstów na temat jakości polskiego krajobrazu otwiera wstęp dyrektora NCK, prof. Rafała Wiśniewskiego, całość koordynowała Aleksandra Chrzanowska. Autorami tekstów są członkowie Polskiej Rady Architektury od lat zaangażowani w działania na rzecz poprawy polskiego krajobrazu zurbanizowanego.

Tematy poruszane na łamach publikacji to: cele i zasady gospodarowania krajobrazem (Przemysław Wolski), polityka przestrzenna gminy i jej znaczenie dla rozwoju (Grzegorz A. Buczek), współzarządzanie przestrzenią gminy (Andrzej Baranowski), nowa polityka przestrzenna w gminach (Stefan Wojciechowski, Andrzej Chwalibóg), przestrzeń obywatelska w gminie (Andrzej Chwalibóg), zamówienia publiczne dla jakości otoczenia (Jerzy Grochulski), jakość architektury, przestrzeni publicznej i aktywna urbanistyka pobudzająca rozwój społeczny i gospodarczy  (Krzysztof Chwalibóg) oraz rola architekta w kształtowaniu otoczenia (Piotr Andrzejewski), a także szczególnie bliska Narodowemu Centrum Kultury tematyka przestrzeni i powszechna edukacja architektoniczna (Dariusz Śmiechowski). 

Pobierz e-book Polskiej Polityki Architektonicznej w sklepie NCK!