Podobny do fali. Modlitwy i wiersze pokrewne

Data publikacji: 28.05.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury wydało nowy tom poezji Zbigniewa Jankowskiego pt. Podobny do fali. Modlitwy i wiersze pokrewne. Książka jest już dostępna w księgarniach partnerskich NCK i na  jego stronie internetowej.

– To niezwykle głęboka, metafizyczna poezja, która nie pozostawia czytelnika obojętnym – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW. Przypomina też słowa księdza Jana Twardowskiego, który o Zbigniewie Jankowskim napisał kiedyś, że to poeta „(…) całkiem nieprzewidziany, bo stale na drodze wewnętrznego rozwoju”. Wydany właśnie tom przekrojowo prezentuje wieloletni dorobek poetycki Zbigniewa Jankowskiego, zawiera też wiersze, które dotąd nie były publikowane. Współwydawcą książki jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

Przejdź do sklepu >>

Zbigniew Jankowski (ur. w 1931 r. w Bydgoszczy) debiutował w roku 1956. Od 1965 roku mieszka na Wybrzeżu, gdzie m.in. pracował w przedsiębiorstwie połowowym „Barka”. Był współtwórcą marynistycznej grupy poetycko-plastycznej „Reda”. Od roku 1979 aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim. Wydał ponad 40 książek; jego utwory publikowane były też w licznych antologiach w kraju i zagranicą. Jest członkiem PEN Clubu i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in.: „Gdańską Książkę Roku 1978”, nagrody im. Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, im. Św. Brata Alberta, im. Włodzimierza Pietrzaka, im. Księdza Jana Twardowskiego, im. Klemensa Janickiego, nagrodę „Feniks Specjalny 2015”, dwukrotnie – marynistyczną nagrodę literacką im. Marcina Borzymowskiego. W 2016 roku Zbigniew Jankowski – obchodzący wówczas 85-lecie urodzin i 60. rocznicę debiutu poetyckiego – z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina odebrał medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.