Paweł Włodkowic i polska myśl prawa międzynarodowego

20.04.2018
2 minuty

600 lat temu, 22 kwietnia 1418 roku, zakończył się Sobór w Konstancji. Miał on niemałe znaczenie dla ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce, gdyż radził także nad rozstrzygnięciem sporu z Zakonem Krzyżackim, ale jego rola daleko wykraczała poza ówczesne cele polityczne. Na Soborze w Konstancji pierwszy raz Paweł Włodkowic przedstawił na międzynarodowym forum polską doktrynę prawa ludów (ius gentim).

Dzieła Pawła Włodkowica, jak i wiele innych tekstów z dziedziny prawa czy teologii w Polsce późnego średniowiecza, przez wiele lat były dostępne czytelnikom jedynie w ograniczonym zakresie. Wydana w tym roku przez Narodowe Centrum Kultury i Teologię Polityczną seria Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego w XV w. ma na celu przypomnienie spuścizny intelektualnej takich myślicieli i uczonych jak Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza, Benedykt Hesse czy Mateusz z Krakowa. Niektóre z publikowanych tekstów po raz pierwszy ukazują się w polskim tłumaczeniu, przekłady innych zostały uwspółcześnione tak, by ukazać ich postępową i autorską wartość. Pism tych nie należy traktować bowiem wyłącznie jako dokumentów epoki, lecz przede wszystkim jako fundament polskiej i europejskiej refleksji nad suwerennością państw i prawem samostanowienia narodów.

Staropolskim traktatom towarzyszy wyczerpujący komentarz współczesnych badaczy reprezentujących różne środowiska i dziedziny nauki. Szeroko opisują oni kontekst, w jakim dzieła te powstały, analizują ich znaczenie i nowatorskość, jak również poddają je interpretacji z perspektywy współczesnego dyskursu. Dzięki tym opracowaniom czytelnik może pełniej obcować ze staropolskimi tekstami i w pełni zrozumieć zawartą w nich uniwersalną i ponadczasową koncepcję prawa ludów.

Seria Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego znajduje się już w sprzedaży i jest dostępna zarówno w naszych księgarniach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.