Księgarnie Partnerskie

Data publikacji:
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Sieć Księgarń Partnerskich Narodowego Centrum Kultury to projekt skierowany do księgarń oraz kawiarnio-księgarń, które w swoim regionie promują szeroko pojętą kulturę. Podmioty zrzeszone w SKP otrzymują do dystrybucji książki wydane przez NCK, ale dodatkowo powinny także podejmować współpracę merytoryczną z NCK, np. poprzez organizację spotkań autorskich, czy innych wydarzeń kulturalnych skoncentrowanych na promocji książek i czytelnictwa. Ze swojej strony NCK oferuje takim księgarniom wsparcie w ich działalności kulturotwórczej i artystycznej oraz szeroką promocję, a także atrakcyjne rabaty na zakup publikacji NCK.

Korzyści dla podmiotów przystępujących do Sieci Księgarń Partnerskich NCK:

 1. Możliwość dystrybucji tytułów z oferty wydawniczej NCK z uwzględnieniem atrakcyjnych rabatów dla księgarń partnerskich.
 2. Wzbogacenie oferty księgarni o najciekawsze publikacje dotyczące m.in. profesjonalizacji sektora kultury, badań w zakresie kultury, promocji dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacji kulturalnej.
 3. Działalność w ramach sieci księgarskiej zainicjowanej przez silną i nowoczesną narodową instytucję kultury, poparta elementami identyfikacji wizualnej dostarczonymi przez NCK.
 4. Wzmocnienie wizerunku, pozycji i wiarygodności księgarni na lokalnym i ogólnopolskim rynku.
 5. Uczestnictwo w sieciowych promocjach.
 6. Współorganizowanie z NCK działań realizowanych w regionach – np. spotkań autorskich i innych wydarzeń związanych z prowadzonymi projektami w księgarni partnerskiej.
 7. Objęcie patronatem NCK niektórych wydarzeń realizowanych przez księgarnię.
 8. Dostęp do profesjonalnych szkoleń dla właścicieli i pracowników firm księgarskich – dla księgarń partnerskich dostępne jest jedno bezpłatne miejsce na każdym szkoleniu realizowanym przez NCK w ramach Kadry Kultury. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby przyłączyć się do Sieci Księgarń Partnerskich NCK:

Przede wszystkim należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie, pamiętając o tym, że księgarnia partnerska powinna:

 • prowadzić działalność co najmniej od roku i posiadać w swojej ofercie tytuły z zakresu kultury i sztuki
 • zajmować się szeroko pojętym upowszechnianiem kultury poprzez organizację wydarzeń nie tylko związanych z dystrybucją książek, ale również skoncentrowanych wokół promocji książek i czytelnictwa.
 • co najmniej raz w roku zorganizować wspólnie z NCK wydarzenie kulturalne, które może mieć charakter spotkania czytelniczego, warsztatów literackich, itp. lub też reprezentować NCK na wydarzeniach związanych z czytelnictwem w swoim regionie. Księgarnie partnerskie powinny dysponować odpowiednią przestrzenią i możliwościami, aby zorganizować takie wydarzenie.
 • posiadać w swojej ofercie co najmniej 8 tytułów publikacji NCK lub co najmniej 4 tytuły publikacji NCK skierowane do dzieci, jeżeli księgarnia specjalizuje się tylko w wydawnictwach dziecięcych.
 • mieć możliwość podjęcia co najmniej minimalnych działań identyfikujących księgarnię z NCK, takich jak umieszczenie w przestrzeni księgarni logotypu SKP NCK.
 • umieścić na stronie swojej księgarni internetowej (jeżeli taka jest prowadzona) informację o publikacjach NCK będących aktualnie w sprzedaży w Księgarni.
 • dodatkowym atutem dla księgarń partnerskich będzie również prowadzenie kawiarni funkcjonującej bezpośrednio przy księgarni jeśli sprawia to, że miejsce staje się jeszcze bardziej przyjazne dla odwiedzających i gwarantuje doskonałą atmosferę czytelniczą.

Szczegółowe warunki dla księgarń, pragnących włączyć się do Sieci Księgarń Partnerskich oraz inne zasady regulujące współpracę pomiędzy NCK i KP znajdują się w Regulaminie.

Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się z wzorem Umowy dla księgarni partnerskiej.