Konkurs na najlepszą recenzję rozstrzygnięty!

11.12.2017
1 minuta

W październiku i listopadzie br. Czytelnicy naszych książek nadsyłali swoje prace na ogłoszony przez NCK Konkurs. Wpłynęły ciekawe recenzje, zarówno publikacji naukowych, jak i popularnonaukowych. Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie, ale po merytorycznej ocenie wyłoniła najlepsze zgłoszenia.

W Konkursie na napisanie najlepszej recenzji wybranej książki wydanej przez NCK zwyciężyli:

I miejsce

Michał Banasiak za recenzję książki Grzegorza Majchrzaka Smutni panowie na olimpijskim szlaku,

II miejsce

Małgorzata Okupnik za recenzję pt. „Blask czy zmierzch idei” książki Karla Jaspersa Idea uniwersytetu,

III miejsce

Marta Szloser ze recenzję pt. „W zdrowym ciele szczęśliwe dziecko, czyli o potrzebie powrotu do zapomnianych gier i zabaw ruchowych” książki Piotra Winczewskiego Białe kruki. Gry i zabawy z lat 1821-1939.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!