6 czerwca – rocznica urodzin Jana Kochanowskiego

06.06.2018
3 minuty

Dokładna data urodzin Jana Kochanowskiego nie jest znana, umownie przyjmuje się jednak, że na świat przyszedł 6 czerwca 1530 roku. Jego wpływ na polską kulturę jest nie do przecenienia.

Z jednej strony był genialnym poetą, który przeciwstawił się dominacji łaciny w ówczesnym pisarstwie i wyznaczył kierunek rozwoju polszczyzny literackiej, z drugiej – zasłynął jako erudyta i człowiek uczony, przemycający do swoich utworów wątki filozoficzne i zagadnienia natury publicznej. W tym dniu chcielibyśmy zaprezentować dwie pozycje wydane przez Narodowe Centrum Kultury, które reprezentują oba te nurty w twórczości Jana Kochanowskiego.

Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, zredagowana przez Katarzynę Kłosińską i Rafała Zimnego publikacja naukowa zawiera teksty z X Forum Kultury Słowa, na którym prelegenci – wybitni językoznawcy i eksperci – podjęli się diagnozy obecnego stanu polszczyzny i prognozy jej spodziewanego rozwoju. Udowodniają, że język nigdy nie jest tworem statycznym i skończonym, lecz ulega stałym przeobrażeniom na wszystkich swoich poziomach – gwar, socjolektów, komunikacji urzędowej czy internetowej. Na tom złożyły się nie tylko referaty analizujące różne odmiany języka i dyskursu, lecz także szczegółowy zapis gorących dyskusji i debat, dotyczących związków polszczyzny i edukacji czy też mechanizmów kształtowania postaw językowych.

Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność Krzysztofa Koehlera to z kolei dogłębna analiza refleksji politycznej, która uobecniała się w szesnastowiecznym pisarstwie polskim. Autor pochyla się nad tekstami, które reprezentują szerokie spektrum postaw i poglądów ówczesnych myślicieli, polityków sensu stricte i osób odwołujących się do zagadnień politycznych tylko okazjonalnie: wśród badanych twórców prócz Jana Kochanowskiego znaleźli się m.in. Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Wawrzyniec Goślicki czy Stanisław Zaborowski. To wyczerpujące opracowanie, niejednokrotnie sięgające także po instrumentarium teologiczne i filozoficzne, unaocznia ewolucję, jaką przechodziło polskie myślenie o wolności, podmiotowości politycznej i aktywności obywatelskiej. Krzysztofowi Koehlerowi udało się nie tylko przypomnieć ważne głosy w debacie nad państwotwórczą rolą wolności i pojęciem obywatelskości, lecz także nakreślić kontekst towarzyszący najważniejszym sporom i debatom w ówczesnym polskim dyskursie politycznym.

Zapraszamy do naszych księgarń stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl.