28 lipca – rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego

Data publikacji: 28.07.2018
3 minuty

Józef Ignacy Kraszewski – którego 206. rocznicę urodzin dziś świętujemy – był pisarzem z największą liczbą wydanych książek w historii polskiej literatury, co rodziło wiele plotek kwestionujących jego autorstwo. Józef Ignacy Kraszewski to także autor, do którego całkiem niesłusznie przylgnęła łatka nudziarza. Wydana przez Narodowe Centrum Kultury książka Magdaleny Rudkowskiej Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne dementuje wiele tych obiegowych opinii, a przede wszystkim odkrywa przed czytelnikiem całkiem nowy aspekt twórczości Kraszewskiego, stanowiący klucz do zrozumienia dzisiejszej kultury polskiej.

Publikacja Kraszewski wobec Rosji ukazała się w serii Kurs na Kulturę, prezentującej rozprawy naukowe wyróżnione w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny kulturoznawstwa. Książka Magdaleny Rudkowskiej to studium wybitnie interdyscyplinarne, łączące elementy m.in. literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze czy politologii. Prezentuje ona koncepcję Ignacego Kraszewskiego, wedle której Polska współistnieje na styku dwóch światów – wschodniego i zachodniego – co działa reorganizująco na świadomość jej mieszkańców. Jak pokazuje autorka – w rzeczywistości rozbiorowej wielu pisarzy starało się usunąć pierwiastek wschodni z polskiej świadomości zbiorowej z obawy przed wchłonięciem przez Rosję. Kraszewski tymczasem postrzegał relację z Rosją jako formę lustra, które pozwalało Polakom lepiej zrozumieć siebie samych i wzmocnić własną samoidentyfikację. Dzięki temu jej potencjał ma charakter nie tylko destrukcyjny, lecz także inspirujący – pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie o swoistość polskiej kultury i Polaków jako narodu.

Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne można znaleźć w naszej księgarni►

Napisana z ogromną erudycją i w znakomitym stylu praca Magdaleny Rudkowskiej okazuje się fascynującą lekturą i wielką przyjemnością intelektualną. Autorka pewnie prowadzi czytelnika przez bogatą twórczość romantycznego powieściopisarza, udowodniając, że kwestie związane z przenikaniem się kultur, napięciami pomiędzy rodzimą kulturą a wpływami obcymi czy poszukiwaniem własnej tożsamości są równie aktualne dziś, jak i półtora wieku temu.

Więcej ciekawych publikacji znajdziecie w naszych księgarniach stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl.