129 lat temu ukazał się ostatni odcinek powieści „Lalka”

Data publikacji: 24.05.2018
2 minuty

24 maja 1889 roku w 142 numerze „Kuriera Codziennego” ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka. Jej autor, Bolesław Prus, był już wówczas znanym literatem, który mógł utrzymać się z pisarstwa między innymi dzięki drukowanym w warszawskiej prasie felietonom. Wydana przez Narodowe Centrum Kultury trzytomowa seria W Warszawie. Wybór z „Kronik” przypomina najciekawsze z nich.

Seria W Warszawie. Wybór z „Kronik”
Seria W Warszawie. Wybór z „Kronik”

Bolesław Prus był dociekliwym obserwatorem życia Warszawy: bywał na odczytach literackich, rozprawach sądowych i wystawach rolniczych. Czytelnikom kronik donosił o najnowszych planach modernizacji infrastruktury miasta i poczynaniach miejscowej finansjery. Dzięki temu z W Warszawie… wyłania się fascynujący i szczegółowy obraz Warszawy z przełomu wieków, na który w równej mierze składa się życie artystycznej śmietanki, codzienna walka o byt najuboższych, jak i porachunki miejscowego półświatka.

Autor Lalki w pełni wykorzystywał potencjał gatunkowy felietonu, łącząc walory literackie z  publicystyczno-dziennikarskim przekazem. Było to znakomite medium skierowane do najszerszego wówczas kręgu odbiorców – czytelników prasy codziennej. Lektura W Warszawie… pokazuje też, jak uniwersalne i aktualne są obserwacje Prusa, którego 106 rocznicę śmierci obchodziliśmy 19 maja. Choć jako wielki zwolennik postępu opowiadał się za rozwojem nowych technologii i urbanizacją, w obliczu postępującej anomii i rozwarstwienia polskiego społeczeństwa zawsze apelował o odpowiedzialność i solidarność względem drugiego człowieka.

Zapraszamy do księgarni NCK, gdzie można nabyć pakiet obejmujący wszystkie trzy tomy
W Warszawie. Wybór z „Kronik w okazyjnej cenie.