1 czerwca ukazał się pierwszy numer „Kultury”

01.06.2018
3 minuty

Pierwszy numer „Kultury” ukazał się jeszcze w Rzymie 1 czerwca 1947 r., za jego narodzinami stała redakcja złożona z kilku dawnych członków Armii Andersa. Stworzone przez nich emigracyjne pismo w obliczu panującego w Polsce ustroju komunistycznego i nasilonej cenzury pełniło funkcję rezerwuaru polskiej myśli intelektualnej i literatury najwyższej próby. Redaktorom paryskiego Instytutu Literackiego i skupionemu wokół nich środowisku poświęcony został album Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie, wydany przez Narodowe Centrum Kultury.

Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie
Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie

Jest to niezwykłe przedsięwzięcie mające na celu wierne przedstawienie Jerzego i Henryka Giedroyciów, Zygmunta i Zofii Hertzów, Józefa Czapskiego oraz odwiedzających ich dom artystów i ludzi pióra. W tym celu redaktor publikacji, Mirosław Chojecki, oddaje głos samym bohaterom – przytacza ponad 350 cytatów, fragmentów listów i wypowiedzi ludzi skupionych wokół „Kultury”, okraszając je zdjęciami autorstwa Henryka Giedroycia. W ten sposób udało się uchwycić atmosferę Maisons-Laffitte, na poły osobistą i domową, na poły oficjalną i stosowną do misji, którą pełniła – rozwijanie polskiej kultury i literatury, prowadzenie uczciwej debaty na tematy społeczne i polityczne, a przez to przyczynienie się do powstania wolnej i demokratycznej Polski.

Z paryską „Kulturą” łączy się także inna pozycja Narodowego Centrum Kultury, która powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura. Jest to Jerzy Giedroyc – Zdzisław Najder. Listy 1957-1985, opracowany przez Rafała Habielskiego zbiór korespondencji dwóch polskich intelektualistów, autorów i działaczy politycznych. Interlokutorzy, reprezentujący jedne z najważniejszych mediów emigracyjnych – czasopismo „Kultura” i Rozgłośnię Polską Radia Wolnej Europy – prawie trzydzieści lat wymieniali listy, które stanowią nie tylko bezcenne źródło wiedzy na temat funkcjonowania środowisk opozycyjnych za czasów PRL-u, lecz także miejsce zderzenia się różnych wizji przyszłej Polski.

Kup w sklepie NCK!

Zarówno Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie, jak i korespondencja Jerzego Giedroycia ze Zdzisławem Najderem są dostępne w naszym sklepie internetowym!