„Siłą naszego ducha jesteśmy”. Eseje o Niepodległej [ZAPOWIEDŹ]

Data publikacji: 11.11.2018
2 minuty

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę daje asumpt do podsumowań dorobku minionego wieku, wspominania zdarzeń i postaci z przeszłości, a także formułowania prognoz na najbliższe lata. Jubileusz takiej wagi musi być odpowiednio świętowany, dlatego Narodowe Centrum Kultury postanowiło włączyć się w obchody stulecia niepodległej Polski, m.in. wydając rocznicową publikację pod redakcją prof. Rafała Wiśniewskiego „Siłą naszego ducha jesteśmy”.

Autorzy – w osobach wybitnych polskich specjalistów, myślicieli, badaczy – analizują procesy, manifestujące się w poszczególnych dziedzinach życia, idei i twórczego działania, które w 1918 roku doprowadziły do proklamowania niepodległej Polski. To, co najsilniej wybija się z artykułów zamieszczonych w publikacji, to ogromny hart ducha i siła woli polskich naukowców, ludzi sztuki, polityków, działaczy społecznych i zwykłych obywateli, dla których wolność była kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Kilkusetstronicowa publikacja prezentuje codzienny trud tych jednostek i tworzonych przez nie wspólnot na rzecz ochrony i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego w latach zaborów, dzięki czemu stało się ono ideowym fundamentem odrodzonego po I wojnie światowej państwa. Pojęcia takie, jak patriotyzm, wspólnota czy obywatelskość, przedstawione na tle wieloletnich zmagań o zachowanie tożsamości narodowej nabierają nowego znaczenia dla współczesnego czytelnika. Dzięki temu – jak również ogromnej różnorodności perspektyw i tematów – Eseje o Niepodległej zachęcają do podjęcia wielostronnej dyskusji nad obecnym i przyszłym kształtem Rzeczypospolitej.

Siłą naszego ducha jesteśmy”. Eseje o Niepodległej znajdziecie w naszej księgarni internetowej już wkrótce!

Wszystkich zapraszamy do wspólnej lektury i świętowania stulecia niepodległości.