„POWROTY. Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych”

17.01.2018
4 minuty

Album fotograficzny autorstwa Agnieszki Traczewskiej

Album „Powroty” to kolekcja znakomitych artystycznie fotografii, zapis pasji oraz wieloletniej pracy ich autorki, a wreszcie wizerunek świata, który zdołał ocaleć, choć miał na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi.

Postaci chasydów z Bobowej, Lelowa, Góry Kalwarii, Rymanowa czy Leżajska– widujemy zwykle na kliszach fotograficznych sprzed stulecia. Jednak Agnieszka Traczewska jest foto-graficzką współczesną, dokumentującą, jak na pozostałości po żydowskim dziedzictwie: cmentarze, groby cadyków, do synagog, przyjeżdżają potomkowie Żydów mieszkających niegdyś na tych terenach. Na jej zdjęciach spotykają się dwa światy: jeden, znaczony znisz-czonymi kamiennymi grobami ii drugi, żywych ludzi swoim wyglądem przypominający przod-ków, sprawiający wrażenie, jakby czas się cofnął.

Autorka ukazuje wędrówki podczas, których chasydzi z całego świata przybywają na groby cadyków w rocznice ich śmierci („jorzeit”). Wierzą, że w ten szczególny dzień dusza cadyka zstępuje na ziemię, a jego wstawiennictwo u Boga może zapewnić im błogosławieństwo. Fotografie Traczewskiej, która wbrew zwyczajowi została dopuszczona do świata zwykle niedostępnego obcym, mają walor historyczny, ale przede wszystkim są intymnym portretem ludzi przeżywających tajemnicę wiary.

Agnieszka Traczewska

Od 2006 roku tworzy serie zdjęć poświęconych chasydom przybywającym do Polski na gro-by cadyków, a także portretuje świat ortodoksyjnych społeczności żydowskich, zamieszka-łych w Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych. Za zdjęcie „First Time” otrzymała w 2014 roku National Geographic Traveler Photo Award.

Producentka cyklu programów "Rozmowy na koniec wieku", "Rozmowy na nowy wiek", fil-mów dokumentalnych "Pokolenie '89", "Zwyczajny marzec", "Dziennik.pl", "Noc z Genera-łem". Filmowych portretów: Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego, Pawła Jasienicy, Je-rzego Turowicza, Adama Michnika, Ryszarda Krynickiego, filmów dokumentalnych o tematy-ce żydowskiej: „Wiera Gran”, „Dworzec Gdański”, „Była wojna”, „Bruno Schulz”.

Indywidualne wystawy fotograficzne:
  • „Bracha-Blessing. About Hassidim returning to not-to-be-forgotten places” , Konsulat Generalny RP, Nowy Jork, 2009;
  • „Dzieci Eretz Israel", Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012;
  • „Chassidim by Agnieszka Traczewska”, Festival International de la Photographie Sociale, Paris-Sarcelle, 2012;
  • „Dzieci Eretz Israel”, Synagoga pod Białym Bocianem, Festiwal Symcha, Wrocław 2013;
  • „Dzieci Eretz Israel”, Synagoga Wysoka, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, 2013;
  • „Dzieci Eretz Israel”, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku 2015;
  • „Dzieci Eretz Israel” , Zespół synagogalny we Włodawie, Festiwal 3 Kultur 2016;
  • „Dzieci Eretz Israel”, Centrum Dialogu Łódź 2017;
  • „Dzieci Eretz Israel” Gdańsk , Festiwal„Zbliżenia” 2017 ;
  • „Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych”, Synagoga Neve Shalom, Istanbuł 2017.

Wydawcy:

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją
kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie
działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
www.nck.pl

Studio Design
www.studio-design.com.pl

Kup w sklepie NCK>>