Jak zdobyć środki na działania międzynarodowe? Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie

Jugendherberge Hamburg Horner Rennbahn - Hamburg, Rennbahnstr. 100
Pt. 22 — Niedz. 24 lutego 2019 r.

Zgłoszenia: do 30.01.2019 r.

Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ e.V.) zaprasza podmioty edukacji kulturalnej i animacji kultury z Polski i z Niemiec na polsko-niemieckie spotkanie partnerskie.

Jak zobyć środki zewnętrzne?

Tematem przewodnim spotkania jest zdobywanie środków zewnętrznych. Spotkanie partnerskie to przede wszystkim forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów doświadczonych i początkujących wnioskodawców. Spotkanie ma służyć nauce w przygotowaniu, planowaniu i polepszeniu jakości wspólnych projektów.


Formularz zgłoszeniowy →


Dobre sąsiedztwo

W pierwszym dniu konferencji (22 lutego o godz. 17.30) Narodowe Centrum Kultury wraz z Fundacją Genshagen zaprezentują publikację pt.: „Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech” – będącą efektem wielomiesięcznej współpracy obu instytucji. Prezentacji będzie towarzyszyć dyskusja.

Dla kogo jest spotkanie?

Zaproszenie na konferencję jest skierowane do wszystkich zawodowych jak i niezawodowych inicjatorów wymiany polsko-niemieckiej z Polski i Niemiec, którzy w 2019 roku planują organizację wymiany młodzieżowej – zarówno zinstytucjonalizowanych partnerstw, jak i do osób fizycznych.

Więcej informacji

Językami roboczymi będą niemiecki i polski. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. Podczas warsztatów partnerskich tłumaczenie będzie wykonywane przez pośredników językowych.

Po zakończeniu naboru każdy zgłaszający się otrzyma potwierdzenie uczestnictwa i dalsze informacje o spotkaniu.

Informacje o projekcie: www.bkj.de