NCK partnerem wystawy wynalazków i wzorów przemysłowych PolandIn

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - Genewa, Chemin des Colombettes 34
Pon. 24 września — Wt. 2 października 2018 r.

Ekspozycja „Poland In” prezentowana jest w siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w dniach 24 września – 2 października 2018 r. Wystawa organizowana jest przez Urząd Patentowy RP, ma na celu pokazanie najważniejszych, najnowocześniejszych, a w wielu przypadkach także ikonicznych osiągnięć polskiej myśli technicznej oraz wzorniczej.

Założeniem jest, aby wśród prezentowanych projektów znalazły się przede wszystkim rozwiązania, które ułatwiają lub znacznie poprawiają jakość codziennej egzystencji w podstawowych sferach życia, takich jak: mieszkanie, transport i komunikacja oraz dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną. Wybrane do ekspozycji produkty, to produkty, z jednej strony, dobrze prosperujące i znane na rodzimym rynku oraz na arenie międzynarodowej, nagradzane najważniejszymi nagrodami na świecie, a z drugiej, także projekty, które dopiero wchodzą na rynek, przełomowe i zaskakujące w swoich nowatorskich rozwiązaniach technologicznych, czasami wyglądem futurystyczne, lecz funkcjonalnością i przeznaczeniem wychodzące naprzeciw społecznym problemom i oczekiwaniom.

Ekspozycja prezentowana jest w bardzo ważnym momencie dla Polski, a także Urzędu Patentowego RP oraz samego WIPO. Przede wszystkim wystawa ta wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 100-lecia powołania Urzędu Patentowego RP. Mimo burzliwej historii ostatnich 100 lat, której pierwsze dekady były niezwykle trudne dla całego Narodu Polskiego i nie sprzyjały rozwojowi techniki oraz kultury, polska myśl techniczna i projektowa dorównuje standardom wyznaczanym przez światowych liderów innowacji.

Dorobek najważniejszych polskich rozwiązań technicznych i wzorniczych mamy z kolei możliwość zaprezentować w ważnym momencie także dla samego WIPO, tj. podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w którym każdego roku uczestniczy korpus dyplomatyczny oraz inni przedstawiciele 191 krajów członkowskich, a wydarzenie to jest śledzone przez najważniejsze międzynarodowe media ogólnoinformacyjne i ekonomiczne. W uroczystym otwarciu obrad Zgromadzenia Ogólnego WIPO weźmie udział Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, który przekaże w imieniu Rządu RP portret prezydenta Mościckiego wykonany w innowacyjnej polskiej technologii ceramicznej.