Harmonogram projektu

Harmonogram projektu „Zaproś nas do siebie!”2023


1. Warsztat dla dyrektorów i koordynatorów
Termin: kwiecień
Temat: Proces zmiany w instytucji kultury


2. Spotkania on-line koordynatorka NCK-Instytucja
Termin: maj-listopada


3. IV Forum Pracuj w kulturze
Termin: maj


4. Warsztaty w Instytucjach
Termin: maj-czerwiec
Temat: Komunikacja i współpraca w zespole


5. I Wizyta studyjna
Termin: czerwiec
Temat: Budowanie oferty w oparciu o współpracę międzyinstytucjonalną


6. II Wizyta studyjna
Termin: lipiec
Temat: Budowanie oferty w oparciu i współpracę ze społecznością lokalną


7. III Wizyta studyjna
Termin: wrzesień
Temat: Budowanie oferty w oparciu o tożsamość lokalną


8. Warsztat dla dyrektorów i koordynatorów
Termin: październik
Temat: Rola instytucji kultury w społeczności lokalnej


9. XIII Ogólnopolska Giełda Projektów
Termin: listopad


10. Spotkanie podsumowujące on-line
Termin: listopad