Przedłużamy nabór na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016 "animacja + generacje"!

Data publikacji: 12.09.2016
5 minut

Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury budujący współpracę międzypokoleniową, przyjedź do Lublina i podziel się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całej Polski! W naborze warto wziąć udział również dlatego, że opisy wybranych projektów ukażą się w publikacji w serii "Edukacja+Animacja", a ich autorzy wezmą udział w darmowym szkoleniu z wystąpień publicznych i prezentacji (16-18 listopada w Radziejowicach), aby lepiej przygotować się do spotkania. Nabór projektów przedłużyliśmy do 18 października 2016 roku!

OGP 2016
OGP 2016

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod hasłem "animacja + generacje". Organizatorem szóstej edycji wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, a współorganizatorami Centrum Spotkania Kultur wUrząd Miasta Lublin, Warsztaty Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Temat przewodni został wybrany w otwartym głosowaniu internautów. 

Dlaczego warto się zgłosić?

Autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je animatorom z całej Polski pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: krótkiej prezentacji na scenie oraz podczas rozmów stolikowych. Ponadto opisy projektów znajdą się również w publikacji z serii "Edukacja + Animacja". Aby lepiej przygotować się do spotkania, autorzy wybranych projektów mogą wziąć też udział w bezpłatnym szkoleniu z wystąpień publicznych w dniach 16-18 listopada w Radziejowicach. Warto wziąć udział w wydarzeniu również dlatego, że drugi dzień Ogólnopolskiej Giełdy Projektów to okazja do samokształcenia - uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w dyskusjach i konsultacjach z ekspertami oraz wziąć udział w przeróżnych warsztatach. Serdecznie zapraszamy!

Jakie projekty można zgłosić?

Do naboru mogą być zgłaszane działania kulturalne i projekty animacyjne związane z tematem „animacja + generacje”, w szczególności oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej; odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty, wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego.

Promowane będą projekty istotne dla podtrzymywania lokalnego dziedzictwa i tradycji, odkrywania swojej historii i korzeni, twórczo angażujące uczestników; oparte na międzypokoleniowej wymianie doświadczeń, wiedzy, umiejętności, pasji i zainteresowań, a także inspirujące do włączenia się w wolontariat.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Ocenie nie podlegają projekty biorące udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. 

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października 2016 roku.
  • Wyniki naboru ogłosimy do 2 listopada 2016 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru, który zawiera również wzór formularza i umowy licencyjnej.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Co to jest Ogólnopolska Giełda Projektów?

Coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim - dotychczas były to: edukacja + animacja, nowe media + animacja, sztuka + animacja, historie + animacja, przestrzeń publiczna+animacja. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

Zobacz poprzednie edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

W razie problemów technicznych oraz pytań i wątpliwości dotyczących Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 prosimy o kontakt z Ireną Madej pod adresem imadej@nck.pl, tel: 22 210 01 94.