Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki

Kadra Kultury

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki to letni cykl szkoleniowy NCK adresowany do plastyków, instruktorów i praktyków kultury poszukujących inspiracji w rękodziele i tradycji oraz kulturze lokalnej. Zainteresowani mogą wziąć udział tylko w jednym kursie rękodzieła oraz wszystkich dodatkowych wydarzeniach Letniej Akademii.

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki zrealizowana jest we współpracy merytorycznej i technicznej Stowarzyszenia Akademia Łucznica.

Adresaci:

  • plastycy, instruktorzy, którzy chcieliby poznać i włączyć rękodzieło jako nową formę pracy do  programu  zajęć edukacji artystycznej, które prowadzą;
  • plastycy, instruktorzy, pedagodzy, którzy chcą poznać zasady utworzenia pracowni rękodzieła artystycznego, sposób jej wyposażenia w sprzęt, narzędzia i materiał; metody i bhp pracy;
  • praktycy, animatorzy i edukatorzy, którzy poszukują inspiracji w rękodziele artystycznym do realizacji nowych projektów kulturalnych.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Łucznicy

Termin: 17-25 lipca 2020 r.

Rekrutacja: 8-29 czerwca 2020 r.

Koszt: 800 zł + VAT