Szkolenia NCK

Kadra Kultury

Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu Kadra Kultury, działa na rzecz wzmocnienia i rozwijania kompetencji pracowników instytucji kultury. Programy szkoleniowe i bezpłatne webinaria, uzupełniają jedno- i trzydniowe szkolenia organizowane w dwóch cyklach: Kultura bez wyjątku oraz Zarządzanie w kulturze.