Zarządzanie w Kulturze

Kadra Kultury

Szkolenia w cyklu „Zarządzanie w kulturze”  przygotowują pracowników sektora kultury do efektywnego zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi.

Temat szkolenia

Termin

Savior-vivre dla menedżerów kultury

16-18 kwietnia

Social Media Video - czyli wideo w promocji instytucji kultury 16 kwietnia

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

7-9 maja

Reklama na Facebooku od A do Z - szkolenie dla instytucji kultury 21 maja
Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne - część I.  30 lipca
Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne - część II.  27 sierpnia
Promocja w mediach społecznościowych 24 września
Organizacja wystaw w instytucji kultury część I – perspektywa kuratorska 26 października
Organizacja wystaw w instytucji kultury część II – aspekty techniczne i dostępność ekspozycji 19 listopada