Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki

Kadra Kultury

W roku 2019 kontynuujemy szkolenia mające na celu wsparcie kadr instruktorskich Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA). Jesteśmy przekonani, że prowadzenie w instytucjach kultury różnorodnych zajęć artystycznych, pracowni, zespołów i kół zainteresowań może być ważnym elementem w strategii tworzenia ich oferty programowej!

uczestnicy LARiS 2018
Fot. Alicja Szulc, uczestnicy LARiS 2018

Udział w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z jednej strony otwiera i uwrażliwia na piękno i sztukę, z drugiej - wzmacnia społecznie, przekazuje system wartości, usprawnia komunikację, uczy dialogu, zachęca do współpracy na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej.

Nasze wsparcie adresujemy do osób, które dopiero zaczynają swoją drogę twórcy – instruktora  – pedagoga, jak i do doświadczonych twórców, edukatorów sztuki.

Mamy nadzieję, że szkolenia dla instruktorów będą inspiracją do tworzenia nowych pracowni edukacji artystycznych oraz pielęgnowania  Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

W roku 2019 planujemy organizację pięć kursów w ramach Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki. W jej programie znajdą się: kursy kwalifikacyjne z zakresu ceramiki, wikliny, sitodruku, biżuterii i witrażu. Kursy uzupełni towarzyszący im program działań animacyjnych, pokazów filmowych, prezentacji dobrych praktyk i wieczornych dyskusji.

Zainteresowani mogą wziąć udział tylko jednym kursie.

 

Zobacz fotorelację z Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki w 2018 r.