Wolontariat w kulturze

Kadra Kultury

Celem wieloletniego projektu „Wolontariat w kulturze” jest rozwój i profesjonalizacja wolontariatu w instytucjach kultury w całej Polsce. Wierzymy, że wolontariat wpływa na rozwój instytucji kultury i może wzbogacać ich ofertę kulturalną, a z drugiej strony – wzmacniać kompetencje wolontariuszy i przynosić im ogromną satysfakcję! Od trzech lat działamy na rzecz pogłębiania współpracy między instytucjami kultury a wolontariuszami w całym kraju.

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze” odbędzie się 26 listopada 2018 r. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem wiceprezes Rady Ministrów oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Planując działania na rok 2018, czerpiemy z doświadczenia zdobytego w poprzednich latach. W roku 2017, Narodowe Centrum Kultury razem z Partnerami: Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, przeprowadziło szereg działań w kierunku zmiany postrzegania wizerunku wolontariatu i postaci wolontariusza w instytucjach kultury, między innymi:

  • cykl szkoleniowy –  wzbogacony o program wizyt studyjnych, podczas których rozmawialiśmy o zarządzaniu wolontariatem w instytucji i umiejętnym budowaniu długofalowej współpracy z wolontariuszami,
  • cykl webinariów – poświęconych formalnoprawnym aspektom wolontariatu, sposobom na skonstruowanie atrakcyjnej oferty współpracy z wolontariuszami oraz koordynowaniu ich pracy podczas dużych wydarzeń kulturalnych,
  • projekty grantowe – wsparliśmy 13 instytucji, przyznając granty w wysokości od 1000 do 2000 zł na realizację projektów angażujących wolontariuszy,
  • Kulturalny Bilet Wolontariusza – w pierwszym etapie inicjatywy instytucje kultury z całego kraju przekazały pulę bezpłatnych wejściówek na spektakle, koncerty i wydarzenia kulturalne, w drugim etapie inicjatywy, wolontariusze pobierali wybrane przez siebie bilety,
  • II Ogólnopolską Konferencję „Wolontariat w kulturze” – wymiana doświadczeń, dobrych praktyk pracowników sektora kultury i ekspertów z zakresu wolontariatu z całego kraju.