Projekty Kadry Kultury

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki

 

W roku 2019 kontynuujemy szkolenia mające na celu wsparcie kadr instruktorskich Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA). Jesteśmy przekonani, że prowadzenie w instytucjach kultury...

uczestnicy LARiS 2018

Ogólnopolska Giełda Projektów

 

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych...

Ogólnopolska Giełda Projektów

Pracuj w kulturze

 

Portal Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Pracuj w kulturze

Praktykuj w kulturze

 

Program Praktykuj w kulturze (dawniej Staże w instytucjach kultury) umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom...

Praktykuj w kulturze

Szkolenia NCK

 

Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu Kadra Kultury, działa na rzecz wzmocnienia i rozwijania kompetencji pracowników instytucji kultury. Programy szkoleniowe i bezpłatne webinaria,...

Szkolenia NCK

Webinaria NCK

 

Zależy nam na tym, aby wszyscy pracownicy sektora kultury mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji, dlatego naszą ofertę szkoleniową wzbogaciliśmy o cykl bezpłatnych webinarów.

Webinaria NCK

Wolontariat w kulturze

 

Celem wieloletniego projektu „Wolontariat w kulturze” jest rozwój i profesjonalizacja wolontariatu w instytucjach kultury w całej Polsce. Wierzymy, że wolontariat wpływa na...

Wolontariat w kulturze

Zaproś nas do siebie!

 

Projekt „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz...

uczestnicy programu