Wolontariat w sektorze kultury | warsztaty Kadra Kultury | 7.12.2015

ul. Płocka 13, Warszawa - ul. Płocka 13, Warszawa
Pon. 2 listopada — Pon. 7 grudnia 2015 r.
Cena biletu: 100 PLN
Wolontariat w sektorze kultury | warsztaty Kadra Kultury | 7.12.2015
Fot. Natesh Ramasamy, Flickr, CC BY 2.0 wolontariat

Rekrutacja: 2-13 listopada 2015 r.

Tytuł  warsztatu: Wolontariat w sektorze kultury

Dla kogo jest ten warsztat?: Pracownicy  instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz firm działających w sektorze kultury

Metody i narzędzia: prezentacja power point, wykład, warsztat, case study

Czego się nauczysz:

 1. Dlaczego wolontariusze są potrzebni w instytucji?
 2. Jak zorganizować wolontariat w instytucjach kultury
  • Rekrutacja i szkolenie wolontariuszy,
  • kogo szukamy,
  • w jaki sposób pozyskiwać wolontariuszy,
  • tworzenie formularza zgłoszenia,
  • pierwsza rozmowa z wolontariuszem,
  • osoba koordynująca/opiekun.
 3. Wolontariusze w organizacji?
  • zarządzanie grupą Wolontariuszy,
  • komunikacja, tworzenie zespołu,
  • delegacja zadań,
  • określenie relacji między wolontariuszami a płatnym personelem,
  • motywowanie wolontariuszy
 4. Prawne aspekty współpracy organizacji z wolontariuszami
  • akty prawne,
  • ubezpieczenia i świadczenia,
  • wzory umów wolontariackich
 5. Prezentacja dobrych praktyk

Termin: 7 grudnia 2015 r. godz.10.00-16.00 (6h)

Prowadząca: Marta KukowskaIrmina Recka-Wyżga

Ilość miejsc: 18

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między  2-13 listopada 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy aplikujących mailowo nie później niż na 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury, zatem dzielimy się kosztem po połowie. Narodowe Centrum Kultury pokrywa koszt warsztatu w ok. 50%, wobec tego uczestnik wnosi opłatę 100 zł brutto (81,50 zł netto). 

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

W cenę warsztatów wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w warsztacie.

Kryteria naboru: Czas: 6 godzin