Weź udział w III Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze” [REJESTRACJA]

Muzeum Narodowe w Warszawie - Warszawa, al. Jerozolimskie 3
Pon. 26 listopada 2018 r.

Rejestracja uczestników: 22 października – 5 listopada 2018 r.

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Współorganizator: Muzeum Narodowe w Warszawie
Partnerzy merytoryczni: Narodowy Instytut Dziedzictwa i Centrum Myśli Jan Pawła II w Warszawie

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ruszyła rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję „Wolontariat w kulturze”! Już 26 listopada spotkamy się w Muzeum Narodowym w Warszawie, żeby rozmawiać o sposobach na udaną współpracę z wolontariuszami w sektorze kultury. Zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji, które zamierzają wprowadzić wolontariat, jak i tych, którzy mają już doświadczenie w tym zakresie!

Podczas konferencji chcemy zaprezentować  modelowe rozwiązania z zakresu wolontariatu i stworzyć platformę do wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych, sesji stolikowej i warsztatach, które wzmocnią ich kompetencje w zakresie współpracy z wolontariuszami. Podczas wizyty studyjnej, przedstawiciele Muzeum Narodowego w Warszawie pokażą, jak w praktyce wyglądają skutecznie prowadzone programy wolontariackie.

Jak co roku, do wspópracy zaprosiliśmy praktyków i ekspertów, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami oraz koordynatorami wolontariatu w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Podczas III edycji wydarzenia szczególnie chcemy skupić się na wolontariacie dla dziedzictwa, wolontariacie młodzieżowym oraz wolontariacie jako narzędziu kształcenia kadr kultury.

Biorę udział!


Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Materiały do pobrania
Program konferencji