Szkolenia indywidualne

Data publikacji:
1 minuta

Program oferuje również usługi szkoleniowe realizowane na zlecenie instytucji kultury, optymalnie dostosowanie do potrzeb jej pracowników.

Tematyka szkoleń jest zgodna z profilem szkoleń z oferty programu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb danej grupy odbiorców, jej statusu prawnego, systemu organizacji wewnętrznej i realizowanych przez nią zadań.
 
Po uzgodnieniu tematyki określone zostaną warunki finansowe i lokalizacja szkolenia (zleceniodawca pokrywa koszty własne oraz koszty pracy ekspertów, druku materiałów szkoleniowych i wynajęcia sali konferencyjnej, chyba że w toku negocjacji zostaną przyjęte odrębne ustalenia).
 
Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z opisem grupy docelowej oraz zakresu merytorycznego szkolenia na adres: kadrakultury@nck.pl