Rzecznictwo jako narzędzie w pracy animatora | szkolenie | NOWY TERMIN: 30.11-2.12

ul. Płocka 13, Warszawa - ul. Płocka 13, Warszawa
Pt. 2 — Śr. 28 września 2016 r.
Cena biletu: 246 PLN
Ograniczenia wiekowe: 16 lat
Rzecznictwo zdjęcie
Rzecznictwo zdjęcie

Rekrutacja: TRWA (24 października - 4 listopada 2016 r.)

Rzecznictwo, czyli dbanie o to, by decyzje w sprawach, które dotyczą Ciebie, nie zapadały bez Ciebie…

Za każdym razem, kiedy…
• jako animator opowiadasz publicznie dlaczego kultura jest ważna w życiu ludzi, albo prosisz o zagłosowanie na twój projekt pikniku sąsiedzkiego w budżecie obywatelskim – wówczas prowadzisz działania rzecznicze
• jako dyrektor myślisz, o tym, jak sprawić, żeby twoja instytucja była bardziej ceniona przez władze lokalne, albo kiedy na radzie przedstawiasz roczne sprawozdanie z działalności– wówczas prowadzisz działania rzecznicze.
   
Rzecznictwo w Polsce jest przede wszystkim utożsamiane z formą instytucjonalną. Urzędy rzecznicze mają długą tradycję, przy jednoczesnym jasnym określeniu ich kompetencji. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, czy Pacjenta, pełnią przede wszystkim funkcję ochrony prawnej osób w imieniu których działają. Działania rzecznicze często bywają też mylone z pracą rzeczników prasowych, czy działań public relations (chociaż narzędzia PR będą w rzecznictwie użyteczne).

Rzecznictwo to mówienie w imieniu innych (np. mieszkańców, sąsiadów, seniorów, młodzieży) lub idei (np. ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju animacji kulturalnej, rozwoju lokalnej marki), żeby zbudować poparcie dla ważnej sprawy społecznej. Podczas szkolenia chcemy przedstawić  pewien sposób myślenia i działania, który może być użyteczny dla animatorów, dyrektorów i ludzi kultury do propagowania idei, czy wprowadzania nowych rozwiązań,  uwzględniających potrzeby i pomysły proponowane przez innych.

Cele szkolenia:

1. Dowiesz się czym jest rzecznictwo i w jaki sposób narzędzia rzecznicze mogą być wykorzystywane w pracy dyrektora czy animatora kultury do budowania roli i wizerunku instytucji czy realizacji strategicznych celów.

2. Nauczysz się, w jaki sposób opracować Plan Rzecznictwa, wychodząc od posiadanych zasobów, poprzez diagnozę problemów i określenie celów rzeczniczych, po zaplanowanie działań i mini-kampanii rzeczniczych – dzięki temu łatwiej będzie osiągnąć zakładane cele i zorganizować pracę swoją, jak i zmobilizować innych do działania. 

3. Dowiesz się na czym polega formułowanie przejrzystych komunikatów i przekazu rzeczniczego – jaka jest rola języka i struktur rzeczniczych w wystąpieniach rzeczniczych – dzięki temu Wasza komunikacja będzie zrozumiała, przyjazna i skuteczna w kontaktach z otoczeniem, a radni z zainteresowaniem wysłuchają rocznego sprawozdania.

4. Nauczysz się jak być rzecznikiem we własnej sprawie - jak bronić swoich podglądów i przekonywać do niego innych?

5. Nauczysz się, jak wykorzystywać historie osobiste (storytelling) i dane liczbowe w rzecznictwie.

6. Nauczysz się, w jaki sposób roczne sprawozdanie z działalności instytucji zamienić w rzeczniczą okazję budującą wizerunek i markę instytucji.

7. Dowiesz się, jak mobilizować mieszkańców i społeczność lokalną do prowadzenia działań rzeczniczych na rzecz rozwoju kultury, rewitalizacji i wzmacniania postaw obywatelskich.

Więcej na temat rzecznictwa i tematyki szkolenia możesz poczytać w „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”
http://www.biblioteki.org/artykuly/docenic_biblioteke_jak_skutecznie_prowadzic_rzecznictwo.html
Zachęcamy również do lektury w jaki sposób podejmowane są działania na rzecz reprezentowania osobistego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną (selfadwokaci).

Zobacz webinarium z Mają Branką, które odbyło się 15 września.

Program szkolenia znajdziesz pod artykułem.

Trener: Maja Branka
UWAGA ZMIANA TERMINU: NOWY TERMIN: 30 listopada - 2 grudnia 2016 r.

Ośrodek szkoleniowy
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach,
ul. H. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

REKRUTACJA

Kryteria naboruFORMULARZ REKRUTACYJNY można wypełniać w dniach 24 października - 4 listopada 2016 r. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo w dniu 7 listopada 2016 r.

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Oprócz kolejności zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania NCK będzie brało pod uwagę dwa kryteria:

  • miejsce prowadzenie działań: pierwszeństwo będą miały osoby z małych i średnich ośrodków do 100 000 mieszkańców.
  • rodzaj wykonywanej działalności: pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio ze społecznością lokalną i prowadzących zajęcia lub projekty z obszaru animacji kultury i edukacji kulturalnej.


W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych: 200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Rzecznictwo jako narzędzie pracy animatora"

W cenę szkolenia wliczone są:

  • udział w zajęciach,
  • wyżywienie,
  • nocleg (pokoje dwuosobowe),
  • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.