Projektowanie oferty kulturalnej dla dorosłych – za nami szkolenie! [RELACJA]

Data publikacji: 22.05.2018
Autor: Paulina Kobza
4 minuty

W tym roku, w ramach projektu „Kultura bez wyjątku” skupiliśmy się na dwóch cyklach szkoleniowych – w pierwszym z nich rozmawiamy o dostępności i włączaniu w działania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a w drugim koncentrujemy się na ofercie i sposobach pracy z poszczególnymi grupami wiekowymi. Tuż przed majówką, pod lupę wzięliśmy wyjątkowo wymagających odbiorców - czyli dorosłych.

Od 25 do 27 kwietnia 2018 w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach spotkaliśmy się z animatorami kultury i edukatorami z Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, Domu Kultury w Kętach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Rozmawialiśmy o dorosłych odbiorcach naszych działań i zastanawialiśmy się, czy projektując ofertę dla tak zróżnicowanej grupy można mówić o jednym modelu.

Przez całe szkolenie pracowaliśmy metodą design thinking, a nad całością procesu czuwała trenerka Agnieszka Kaim. Spotkanie rozpoczeliśmy prezentacją raportów z badań dotyczących uczestnictwa w kulturze, przyjrzeliśmy się badaniom segmentacyjnym, a następnie zaznajomiliśmy się z ideą projektowania doświadczeń. Wnikliwie przyjrzeliśmy się typom zaprezentowanych przez trenerkę „person”, a później płynnie przeszliśmy do pracy grupowej i etapu projektowania rozwiązań dla konkretnych grup odbiorców.  

Uczestnicy szkolenia podkreślali, że spośród wszystkich grup wiekowych to właśnie dorośli najrzadziej korzystają z oferty ich instytucji. Jedną z przyczyn jest zapewne sytuacja życiowa i związany z natłokiem obowiązków brak czasu, ale też oferta niedostosowana do ich potrzeb. Na zajęciach szczególną uwagę zwracaliśmy na kontekst, w jakim działają instytucje uczestników – na typ i położenie miejscowości, grupy zainteresowań, które istnieją na tym terenie etc., ponieważ wszystkie te uwarunkowania również, a nawet przede wszystkim, wpływają na uczestnictwo w kulturze.

Bodźcami do twórczego myślenia na warsztatach były dla nas wizyty studyjne, które stanowiły formę prezentacji działań innych instytucji, kierujących swoją ofertę do dorosłych. 26 kwietnia wczesną porą odwiedził nas Stanisław Łubieński (autor m.in. „12 srok za ogon”, za które został nagrodzony literacką nagrodą Nike publiczności) i razem z nim eksplorowaliśmy życie ptaków w radziejowickim parku. Okazało się, że ptaki to niesamowicie społeczne stworzenia, a w ich życiu można doszukiwać się wielu podobieństw w strukturach występujących w naszych społecznościach.

W poszukiwaniu inspiracji, ale i możliwości obserwacji wielu technicznych i praktycznych rozwiązań odwiedziliśmy Dom Kultury „Kadr” – jeden z najmłodszych i najnowocześniejszych warszawskich domów kultury znajdujący się w dzielnicy Mokotów. Ostatnim punktem programu były warsztaty kulinarne w Pałacu w Wilanowie, gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć się, przyrządzić i skosztować zrekonstruowanej staropolskiej kuchni popularnej na magnackich stołach w XVII wieku. Wszystkie dodatkowe aktywności zaproponowane uczestnikom szkolenia pozwoliły na wejście w skórę swoich odbiorców, zatrzymanie się na chwilę i refleksję o ich potrzebach – w myśl zasady „uczenie się przez doświadczanie”.