Prawo autorskie w kulturze i Creative Common | warsztaty Kadra Kultury | 11.05.2015

ul. Płocka 13, Warszawa - ul. Płocka 13, Warszawa
Pon. 13 kwietnia — Pon. 11 maja 2015 r.
Cena biletu: 100 PLN
Prawo autorskie w kulturze i Creative Common | warsztaty Kadra Kultury | 11.05.2015
Fot. opensource.com CC BY SA (2.0)

Rekrutacja: 13-27.04.2015 r. 

Warsztat ma na celu zapoznanie z przepisami prawa autorskiego w kontekście działań instytucji kultury.

Dla kogo jest ten warsztat?: Warsztat skierowany jest do managerów projektów kulturalnych i pracowników instytucji kultury.

Czego się nauczysz?: Swobodnego poruszania się w tematyce praw autorskich.

Dzięki warsztatowi poznasz:

 • sposoby i formy korzystania z prawa autorskiego, w szczególności w zakresie zastosowania wolnych licencji
 • jak zawierać umowy prawno-autorskie
 • podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego
 • zasady udostępniania twórczości na licencji Creative Commons
 • źródła bezpłatnych treści (zdjęć, materiałów, filmów) dostępnych w Internecie.

Jakie tematy poruszymy?:

 • najważniejsze zagadnienia z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ujęciu praktycznym dla pracowników kultury - stadium przypadków, orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • prawa autorskie twórcy, sposoby przeniesienia praw autorskich w przypadku instytucji kultury
 • dozwolony użytek prywatny i publiczny w ośrodkach kultury czyli o kopiowaniu, wystawianiu  i nie tylko…
 • ochrona praw autorskich - czyli co zrobić by nie trafić do sądu
 • odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
 • orzeczenia sądowe
 • pracownik – twórcą, artystą wykonawcą – kto ma prawa autorskie i …. do czego?
 • wolne i otwarte licencje w programowaniu i kulturze
 • warunki licencjonowania, rodzaje licencji, kompatybilność treści na różnych licencjach
 • umowy prawno-autorskie z wykorzystaniem licencji CC
 • problemy licencji CC

Termin: 11 maja 2015, godz.10.00-16.00 (6h)

Prowadzący: Albert Stawiszyński

Ilość miejsc: 15

 

REKRUTACJA

Kryteria naboruFORMULARZ REJESTRACYJNY  można wypełniać między 13-27 kwietnia 2015 r. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy aplikujących mailowo nie później niż na 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury, zatem dzielimy się kosztem po połowie. Narodowe Centrum Kultury pokrywa koszt warsztatu w ok. 50%, wobec tego uczestnik wnosi opłatę 100 zł brutto (81,50 zł netto). 

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

W cenę warsztatów wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w warsztacie.